De Hazelhoeve

De Hazelhoeve is bestemd voor iedereen die op zoek is naar kwaliteit, kleinschaligheid, flexibele begeleiding of opvang.
Wij richten ons op de begeleiding van jong- volwassenen die zelfstandig wonen en op opvang aan kinderen met een beperking.
Hierbij kun je denken aan een verstandelijke en/ of licht lichamelijke beperking, waarbij sprake kan zijn van bijkomende problematiek als ADHD, PDD-NOS e.d.
Wij bieden de zorg die je nodig hebt, waar die nodig is. Dit kan bij jou thuis of op locatie bij de Hazelhoeve.

Werkwijze

De Hazelhoeve heeft altijd eerst een oriënterend gesprek met jou, je ouders of belangenbehartigers.
Dit is een geheel vrijblijvend gesprek om te bespreken welke zorg je nodig hebt, hoe vaak je zorg/ begeleiding nodig hebt en of de Hazelhoeve deze zorg kan bieden. Dit gesprek vindt bij jou thuis plaats en duurt ongeveer een uur.
Van ons ontvang je informatie over de werkwijze en de vergoeding die je daarvoor uit het PGB betaald. De Hazelhoeve werkt met een eigen overeenkomst die we je dan zullen geven.
Je kunt alles eerst ook nog laten bezinken en overdenken. Er kan eventueel een 2e gesprek komen, wanneer je besluit dat je zorg van ons wilt ontvangen.
Tijdens dit gesprek kunnen we samen afspraken maken over de begeleiding, wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop je hulp wilt en de zorg in plannen.
Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die we met elkaar aangaan.
Er kan een proefperiode worden afgesproken waarin we kunnen kijken of het klikt. We vinden het belangrijk dat er vertrouwen is en dat we er van beide kanten een goed gevoel bij hebben.
Na de proefperiode kunnen we gezamenlijk bespreken of we verder gaan, of de geleverde zorg aan de wensen voldoet of wat er eventueel veranderd moet worden.

Anja van Soest

Mijn naam is Anja van Soest. In 2006 ben ik als zelfstandig zorgverlener van start gegaan.
Ik heb de KV/JV doorlopen met de opleiding tot pedagogisch medewerker.
Na mijn diplomering in 1984 ben ik werkzaam geweest bij een grote zorginstantie eerst als assistent groepsleidster, later als zorgkundige - coach.
Vervolgens heb ik de VSID - GVT gedaan, gericht op de gezinsvervangende tehuizen en sociowoningen.
Ik heb jarenlange ervaring opgedaan gericht op het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste jaren in groepsverband, vanaf begin 2000 als ambulant begeleidster bij jong - volwassenen die zelfstandig wonen.
Vanaf januari 2009 ben ik volledig zelfstandig gaan werken. Op dit moment begeleid ik iemand bij het zelfstandig wonen en biedt ik opvang en ondersteuning aan jong- volwassenen en kinderen die nog bij ouders thuis wonen.

Marion Wentink

Ik ben Z- verpleegkundige, er is daarmee indien nodig een stuk medische achtergrond binnen de Hazelhoeve aanwezig.
Ik ben vanaf mijn 17e werkzaam in de zorg en heb op verschillende groepen gewerkt waarin sprake is van psychiatrische problematiek en/ of gedragsstoornissen naast de verstandelijke beperking.
Ik ben naast het werk dat ik voor de Hazelhoeve doe werkzaam in een woonvorm voor mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk.
Mijn werkzaamheden binnen de Hazelhoeve bestaan uit de financiële administratie en opvang van cliënten wanneer Anja verhinderd is.

Wij gaan ervan uit dat de kleinschaligheid, cliëntgerichtheid en directe betrokkenheid van ouders en belangenbehartigers de ondersteuning en begeleiding van de cliënt alleen maar ten goede komt.